Ba chỉ bò nướng Tây Bắc

141,900₫

Mô tả

 Ba chỉ bò nướng Tây Bắc