Bắp bò nhúng me

199,000₫

Mô tả

 Bắp bò nhúng me