Bò gác bếp Tây Bắc

249,000₫

Mô tả

 Bò gác bếp Tây Bắc