Combo Xông Khói

515,900₫

Mô tả

Combo Xông Khói gồm:

- Lườn vịt xông khói                            

- Xúc xích xông khói                           

- Giò heo xông khói                            

 

 Combo Xông Khói