Gà ta rang muối (1/2 con)

218,900₫

Mô tả

 Gà ta rang muối (1/2 con)