Gà ta rang muối ( 1 con )

416,900₫

Mô tả

 Gà ta rang muối ( 1 con )