Gỏi cá Diêu Hồng chiên giòn

129,000₫

Mô tả

 Gỏi cá Diêu Hồng chiên giòn