Nạc đùi heo nướng sốt cay

137,500₫

Mô tả

 Nạc đùi heo nướng sốt cay