Thăn ngoại bò Fuji nướng sốt Ba Gác

489,000₫

Mô tả

 Thăn ngoại bò Fuji nướng sốt Ba Gác