Thăn ngoại bò Hokubee nướng sốt Ba Gác

493,900₫

Mô tả

 Thăn ngoại bò Hokubee nướng sốt Ba Gác