Couple Free bia

- Điều kiện áp dụng:

Áp dụng khi khách hàng đi couple

Áp dụng cho 3 chai bia đầu tiên

Áp dụng đối với bia Heineken Sliver

Áp dụng khi chụp hình checkin kèm Hastag #cuocvuisaugiolam #henho đăng ảnh lên Facebook ở chế độ công khai