Chính sách khách hàng

1. Đối với thành viên Silver:

- Khi đăng kí làm thành viên của BA GÁC, bạn sẽ được TẶNG NGAY  1 phần Khoai Tây Lắc Phô Mai, áp dụng tại quán, HSD: 15 ngày

- Ưu đãi sinh nhật: Giảm 10% menu thức ăn khi booking (thời gian sử dụng 14 ngày kể từ ngày nhận được tin nhắn zalo thông báo ưu đãi sinh nhật)

- Khi đạt đủ 500 điểm khách hàng sẽ nhận được Tặng 1 CASH VOUCHER 250.000đ (Áp dụng 10.000đ/1 điểm)

2. Đối với thành viên Gold:

Khi đạt từ 1000 điểm (Áp dụng 10.000đ/1 điểm)

- Giảm 5% menu thức ăn khi khách hàng đến dùng tại BA GÁC

- Ưu đãi sinh nhật: Giảm 10% menu thức ăn khi booking (thời gian sử dụng 14 ngày kể từ ngày nhận được tin nhắn zalo thông báo ưu đãi sinh nhật).

- Khi đạt đủ 500 điểm khách hàng sẽ nhận được Tặng 1 CASH VOUCHER 250.000đ

3. Đối với thành viên Diamond:

Khi đạt từ 3000 điểm (Áp dụng 10.000đ/1 điểm)

- Giảm 10% menu thức ăn khi khách hàng đến dùng tại BA GÁC

- Ưu đãi sinh nhật: Giảm 15% menu thức ăn khi booking (thời gian sử dụng 14 ngày kể từ ngày nhận được tin nhắn zalo thông báo ưu đãi sinh nhật)

- Khi đạt đủ 500 điểm khách hàng sẽ nhận được Tặng 1 CASH VOUCHER 250.000đ

(Áp dụng 10.000đ/1 điểm)