Free Vé xem phim CGV

- Điều kiện áp dụng:

Vào thời tiết mưa khi khách sử dụng 4 chai Strongbowl bất kì được tặng 1 vé xem phim CGV miễn phí